Моніторинг прав дітей-інвалідів в Луганській області

Проект:Моніторинг прав дітей-інвалідів в Луганській області

 

Тривалість проекту:травень-вересень 2011 року

 

Мета проекту: Сприяння підвищенню рівня дотримання прав дітей-інвалідів через посилення спроможності  НГО в сфері захисту прав дітей-інвалідів шляхом інформування місцевої громади про проблему дітей-інвалідів та освіти громадських активістів Луганської області  з проведення моніторингу дотримання прав людини

Опис проблеми:

Із року в рік у всьому світі продовжує зростати кількість дітей-інвалідів. Як свідчить історія,  суспільство через притаманні йому стереотипи, досить  зневажливо та упереджено ставиться до людей з особливими потребами, а це звісно було і до сьогодні залишається перешкодою для нормального розвитку  цієї категорії людей, а ще в  більшій мірі, дітей-інвалідів, що також  призводить до ізоляції як самих хворих, так і їх родин.

З часом відношення до інвалідів змінювалось від звичайного нагляду за ними в спеціалізованих закладахдо отримання освіти дітьми-інвалідами. Завдяки цьому інваліди стали більш активно виступати за покращання своїх прав, покращення відношення до людей з фізичними або розумовими вадами.  На сьогодні в світі та в  Україні створюються асоціації інвалідів та їх сімей, які виступають за створення належних умов життя дітей-інвалідів.
З середини ХХ сторіччя в деяких країнах подібні організації почали розробляти нову концепцію інвалідності, яка враховувала тісний зв’язок між обмеженнями, притаманними інвалідам, структурою та характером навколишнього середовища та відношення інших людей до інвалідів. 
 Незважаючи на те, що Україна ратифікувала всі міжнародні документи щодо захисту прав людини в цілому та прав інвалідів, зокрема, і на той факт, що забезпечення рівних можливостей для інвалідів закладено в самій Конституції України, стан правового захисту дітей-інвалідів в Україні залишається складним. І Луганська області не виключення.
  Основними причинами такого становища є:
  - Низький рівень поінформованості населення, і, особливо,  самих інвалідів та членів їх родин щодо власних прав;

  - Розрізненість дій НГО, які працюють в сфері захисту прав дітей-інвалідів;

  - Фактична ізоляція інвалідів та членів їх родин від суспільного життя внаслідок неефективних державних механізмів;
 - Недостатнє або непрофесійне висвітлення даної проблеми в засобах масової інформації, а як так, недостатня обізнаність широкого загалу щодо проблем інвалідів в Україні. 

 

Головна цільова група, чи групи: діти- інваліди та їх законні представники, НГО,які працюють в сфері захисту прав дітей-інвалідів

Основні заходи проекту:

- Було підготовлено та проведено одноденний тренінг з моніторингу прав людини

http://palindrome.lg.ua/news/obschestva/1154

http://mstyle.lugansk.ua/main/905-v-lugansku-pochnut-dosldzhuvati-dotrimuvannya-prav-dtey-nvaldv.html

http://ngo.donetsk.ua/news/u-lugansku-vchili-dotrimuvatisya-prav-lyudini

http://ngo.lg.ua/?p=7422

http://www.postup.lg.ua/u-lugansku-aktivistiv-ngo-navchali-monitoringu-prav-lyudini

- Проведеномоніторингвінтернатномузакладі для глухих дітей в м. Луганські
- За результатами моніторингу підготовленовисновки ірекомендації
- Висновки та рекомендації опубліковано в ЗМІ

Результати проекту:

- 15 представників НДО та громадських активістів Луганської області, що працюють в сфері захисту прав дітей-інвалідів пройшли навчання на тренінгу з моніторингу прав людини, в ході тренінгу була підготовлена ​​концепція майбутнього дослідження, інформація про проведений тренінгу була поширена в ЗМІ

-В результаті проведеного тренінгу з моніторингу прав людини була сформована моніторингова група, яка взяла безпосередню учать у дослідженні
-Проведено моніторинг прав людини в Луганській обласній спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті для глухих дітей (за основу був узятий один інтернат, так як він є типовим для такого роду установ і проведене дослідження відобразило картину в подібних установах у всій області), опитано 35 вихованців інтернату від 14 років до 21 року, 10 педагогів, 5 батьків вихованців середніх класів, 1 випускник
 -Підготовлені висновки і рекомендації за результатами моніторингу
- Попередні результати оприлюднені у ЗМІ
-Не вдалося створити коаліцію, так як предаставітелі НГО, що захищають права дітей-інвалідів досить обособелени, закриті, на контакт охоче йдуть тільки окремо, що вже можна вважати досягненням поставленої мети, тому що в результаті з ГО «Іоланта-Лугань» досягнуті усні домовленості про співпрацю, в розробці знаходиться спільний проект, комітету батьків дітей-інвалідів надана консультаційна допомога

Позитивні незаплановані ефекти:
-Завдяки проведеному тренінгу ПЦ «Поступ» знайшов нових волонтерів
-Отримано пропозиції від адміністрації інтернату про проведення занять з прав людини з педагогами

Будь ласка, вкажіть цільові галузі розвитку, в яких можуть
 відбутися / відбулися зміни завдяки проекту.
Завдяки проекту ПЦ «Поступ» розширив сферу своєї діяльності з новою цільовою групою, що дасть можливість у майбутньому реалізувати нові проекти дотримання прав дітей-інвалідів.
 Налагоджено контакти з громадськими організаціями, що займаються захистом прав дітей-інвалідів, така співпраця посилює можливості в організації також.
Громадські активісти скористаються отриманими знаннями проведення моніторингу в реалізації проектів, спрямованих на забезпечення і захист прав дітей-інвалідів.
В інтернаті на 70% зменшаться випадки жорстокого поводження, буде організовано місце для усамітнення дітей.


Source URL: https://postup.lg.ua/node/568