Проблеми прав дітей в Україні

“Виховуючи дітей, треба пам'ятати, що ми виховуємо їх не для життя в теперішньому, а в майбутньому, кращому стані людського роду, тобто для життя в інших, кращих, умовах життя. Виховуючи ж дітей для майбутнього, кращого устрою світу, ми цим самим покращуємо майбутній устрой світу" 

Кант

 

В нашої країні склалась певна традиція - чим ближче до Дня захисту дітей, тим більше розмов на цю тему. Раз на рік з ми чуємо зворушливі промови про «наше майбутнє» та бачимо сльози на очах представників нашої влади. До дитячих садків, шкіл, інтернатів, дитячих будинків привозять подарунки, організовують Свято… одне на 365 дитячих буднів на рік. Що відбувається в інші дні, які права мають наші діти – про це я би хотіла розповісти більш детально. 

 

Почнемо з того, які права мають наші найменші громадяни. 15 травня 2003 року наша країна підписала Конвенцію ООН про права дитини, яка містить всеосяжний комплекс міжнародних правових стандартів щодо захисту і забезпечення належних умов для виховання дітей, також, у Конституції України є низка прав, які наша країна зобов’язалася виконувати. Незважаючи на чималий проміжок часу від підписання „Конвенції про права дитини”, громадяни України ще й досі намагаються довести всі встановлені права не лише дітей, а й дорослих, бо саме вони повинні контролювати та дотримуватися всіх законних прав дітей. 
Діти, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, мають право на особливий захист і допомогу з боку держави. Відсутність одного або двох з батьків та батьківського піклування підтверджується відповідними документами, які є підставою для надання цим дітям матеріального забезпечення і пільг, передбачених законодавством України. Та чи все так, як має бути? 

 

Діти-сироти в Україні

 

Законодавство України гарантує цілу низку пільг і допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківської опіки. Разом з тим, сирітство набирає загрозливих масштабів. Нам розповідають, приводячи статистику, про збільшення народжуваності в Україні за останні роки. Якщо уважно подивитись, то ця тенденція співпадає зі збільшенням виплат за народження дитини. Разом с цим кількість дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування збільшилось втричі та продовжує збільшуватись. Для скількох сума в 8500 гривень стала причиною для вагітності та народження дитини? Виходить, що діти України сиротіють, маючи живих батьків: щороку близько шести тисяч дітей залишаються без батьківської опіки, більш того, багато дітей не мають статусу та не попадають до статистики… При цьому всиновити чи удочерити тих, хто опинився в інтернаті, можуть далеко не всі українські громадяни і на це є декілька причин: материальний стан родин, цільова група всиновлюваних дітей - адже сім'ї віддають перевагу дітям до 5 років, та щоб не мали діагнозів, а таких дітей з загального чистла тільки 5-7%. А як же всі інші? Ось і маємо чергу на всиновленя в 1300 сімей та тисячі дітей без батьків. 

Забезпечити гідні умови життєдіяльності дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, — це завдання, які повинна ставити перед держава але не зважаючи на збільшення кількості таких дітей, значна частина дитячих будинків та шкіл-інтернатів має слабку матеріально-технічну базу, потребує ремонту житлових та службових приміщень. Вихованці інтернатних закладів забезпечені одягом і взуттям на 60–70%. Матеріальні потреби дітей адміністрація дитячих закладів змушена вирішувати за рахунок спонсорських коштів, отримати які дуже непросто. 

Існують також проблеми із влаштуванням дітей після закінчення навчання. Дуже гостро постає питання отримання житла – на чергу дітей ставлять, а коли буде видане соціальне житло ніхто відповісти не може. Проблема частково вирішена на період продовження навчання у професійно-технічних та вищих навчальних закладів - це означає передусім можливість отримати місце в гуртожитку, фінансову підтримку у вигляді стипендії, інші пільги, встановлені державою. Складніше тим дітям, які мають розпочати трудове життя відразу після закінчення школи. Забезпечення їх житлом та робочим місцем законодавчо визначено, однак реально ці гарантії практично не реалізуються. До речі, у разі відмови в прийомі на роботу молодих громадян у межах встановленої квоти державна служба зайнятості, відповідно до статті 5 Закону України "Про зайнятість населення", може застосовувати штрафні санкції за кожну таку відмову у п’ятидесятикратному розмірі неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. 
Випускники навчальних закладів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки, забезпечуються за рахунок навчального закладу одягом і взуттям, а також одноразовою грошовою допомогою в розмірі двох прожиткових мінімумів. Нормативи забезпечення одягом і взуттям затверджуються Кабінетом Міністрів України. За бажанням випускників навчальних закладів вони можуть отримати грошову компенсацію в розмірі, необхідному для придбання одягу та взуття. Грошовий еквівалент цієї виплати визначається відповідно до Закону України "Про прожитковий мінімум". Чи є це достатнім? Я вважаю що ні. Хоча важко оцінювати коли це не відбувалося особисто з тобою… 

Проблема сирітства в Україні породжує низку інших проблем – дитячу злочинність, насильство у сімї, наркоманію, хвороби та навіть торгівлю дітьми. Про все це можна писати нескінченно, ці теми не втратять важливості до того часу, доки ми будемо жити так, як вчора. Те, що було вчора, дало те, що є сьогодні – дітей, які через кілька років стануть дорослими, залишившись сиротами. Нам жити в цьому суспільстві. Нам з вами жити серед цих людей, які не мали можливості відчути і зрозуміти прекрасного сенсу слова «сім’я». 

 

 

 

Ольга Сергеева, Правозахисний центр "Поступ"

 

Джерела: 
- Конституція України 
- ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ //Відомості Верховної Ради, 2003, NN 40-44 
- Кримінальнй кодекс України// ВВР, 2001 
- Закон України "Про зайнятість населення" 
- Закон України "Про охорону дитинства" 
- Тематична державна доповідь про становище дітей в Україні на тему "проблеми бездоглядності та безпритульності дітей" (надана Міністерством України у справах сім’ї, дітей та молоді) 
- Державна доповідь про становище дітей в Україні (надана Міністерством України у справах сім’ї, дітей та молоді) 
- Дитинство в Укрїні: Права, гарантії, захист - Childhood in Ukraine: Rights, Guarantees, Protection: Зб. док. Ч.1 /М-во України у справах сім'ї та молоді; Укр. ін-т соц. досліджень.- К.: Столиця, 1998.- 245 с.2006-04-25 


Source URL: http://postup.lg.ua/news/problemi-prav-ditey-v-ukrayini