Всеукраїнська студентська інформаційно – просвітницька програма зі встановлення контролю за дотриманням прав людини співробітниками МВС

 

«Захист і охорона: точки взаємодії з молоддю»

Всеукраїнська студентська інформаційно – просвітницька програма зі встановлення контролю за дотриманням прав людини співробітниками МВС

Короткий опис проекту

Студентська інформаційно-освітня програма «Захист і охорона: точки взаємодії з молоддю» спрямована на зменшення кількості випадків неправомірних дій міліції (незаконного затримання, допиту, огляду, насильства) по відношенню до молоді в Луганській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській і Запорізькій областях Україні.
Завдання проекту - підготовка групи молодіжних лідерів для проведення студентського моніторингу, розробка концепції та інструментарію моніторингу, проведення інформаційно-просвітницької кампанії, проведення моніторингу та оприлюднення його результатів.
Основна цільова аудиторія проекту - студенти вищих і середніх спеціальних навчальних закладів. В результаті реалізації проекту буде підвищено рівень знань учнів не менше 100 навчальних закладів у східних областях України у сфері захисту своїх прав при контакті зі співробітниками МВС. Також буде зібрано інформацію про випадки перевищення службових повноважень, незаконних затримань, насильства з боку співробітників міліції. Про ці факти буде поінформовано широкі верстви населення, керівництво МВС і європейську спільноту. Основним результатом проекту стане зменшення кількості випадків незаконного затримання, допиту, огляду і насильства з боку співробітників МВС завдяки встановленню студентського контролю за діями міліції.
У 2010 році, до Дня знань (1 вересня) вже була реалізована масштабна всеукраїнська акція «Захисти себе сам». Цю акцію можна вважати першим етапом дій по встановленню контролю за дотриманням прав людини працівниками МВС. Акція була спрямована на підвищення рівня обізнаності студентів про свої права при затриманні співробітниками міліції. В акції взяли участь 30 навчальних закладів у 16 містах України.
У 2011 році пройшла Друга Всеукраїнська акція «Жовта картка українській міліції: друге попередження» (8 вересня), яка була реалізована випускниками програми «Розуміємо права людини» у партнерстві з Асоціацією УМДПЛ. Під час заходу активісти розповсюдили 10 000 інформаційних «жовтих карток», на яких описано основні права громадян та обов’язки працівників міліції під час затримання (з посиланням на відповідні законодавчі акти). До заходу долучилось 20 міст України.

Передумови

Незважаючи на те, що дії співробітників правоохоронних органів в Україні (міліції, прокуратури, СБУ) зараз оцінюються з урахуванням їх відповідності стандарту в галузі дотримання прав людини, правозахисна спільнота регулярно фіксує випадки перевищення службових повноважень, порушень при затриманнях, незаконного насильства з боку співробітників МВС Україні .
За даними Моніторингу незаконного насильства в органах внутрішніх справ України (Харківська правозахисна група, 2009 р) майже 1300 000 осіб ставали жертвами незаконного насильства з боку працівників міліції. Найбільш вразливою групою, яка постійно стикається з неправомірними діями міліції, є молодь. Брак знань про свої права при контакті з працівниками правоохоронних органів, а також недотримання норм законодавства самою українською міліцією є основними причинами перевищення службових повноважень співробітниками МВС. Про негативної тенденції свідчить заведення 39 справ проти України в Європейському Суді з приводу поганого поводження щодо особи, яка утримується під вартою, а також неналежного розгляду скарг від осіб на погане поводження з боку представників держави під час затримання та / або утримання під вартою, неналежні умови утримання , а також ненадання належної медичної допомоги в місцях попереднього ув'язнення. Про закритість органів МВС свідчить ліквідація Управління моніторингу прав людини в органах МВС у 2010 р., яке ефективно діяло протягом двох років (umdpl.info).
У зв'язку із загостренням ситуації, в 2010 році в Україні пройшов ряд акцій протесту, приводом для яких стало вбивство студента Ігоря Індила в Шевченківському РВВС міста Києва, і перешкоджання проведенню мирних акцій у регіонах.

Випускники Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини» за активної підтримки молоді виступили в ролі координаторів акцій протесту проти міліцейського свавілля, разом з УГСПЛ організували всеукраїнську акцію пам'яті жертв української міліції в багатьох регіонах країни. До Дня знань (1 вересня) випускниками програми «Розуміємо права людини» була реалізована масштабна всеукраїнська акція «Захисти себе сам: Перший етап дій щодо встановлення контролю за дотриманням прав людини працівниками МВС», спрямована на підвищення рівня обізнаності студентів про свої права при затриманні працівниками міліції. В акції взяли участь 30 навчальних закладів 16 міст України.
Після цього, з ініціативи випускників програми «Розуміємо права людини» в декількох регіонах України, зокрема Миколаєві, Севастополі, Чернігові та Харкові, з вересня 2010 почалися інформаційні заходи для студентів вузів. У Луганську до правової освіти молоді підключився Обласний клуб інтелектуального кіно. Місцеві ініціативи випускників програми «РПЛ» проводяться узгоджено з адміністрацією відповідних навчальних закладів.

У 2011 році пройшла Друга Всеукраїнська акція «Жовта картка українській міліції: друге попередження» (8 вересня), яка була реалізована випускниками програми «Розуміємо права людини» у партнерстві з Асоціацією УМДПЛ. Під час заходу активісти розповсюдили 10 000 інформаційних «жовтих карток», на яких описано основні права громадян та обов’язки працівників міліції під час затримання (з посиланням на відповідні законодавчі акти). До заходу долучилось 20 міст України.
Всі ці дії були спрямовані на привернення уваги громадськості та керівництва МВС до проблеми підвищення рівня обізнаності молоді у сфері захисту своїх прав при контакті з міліцією та зменшення випадків неправомірних дій міліції відносно молоді, але вони вимагають більш системного підходу.

Цілі і завдання

Зменшення кількості випадків неправомірних дій правоохоронців (незаконного затримання, допиту, огляду, насильства) по відношенню до молоді шляхом проведення освітніх заходів та моніторингу з дотримання прав людини співробітниками МВС у Луганській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській і Запорізькій областях Україні.

 - Підвищення рівня знань (у сфері захисту прав людини в органах МВС та проведення громадських кампаній) 10 осіб для координації кампанії в регіонах;
 - Підготовка програми освітніх заходів, розробка і друк матеріалів для проведення кампанії;
 - Підвищення рівня знань молоді східних областей України у сфері захисту своїх прав при затриманні міліцією;
 - Інформування широких верств населення про проблему неправомірних дій правоохоронців (незаконне затримання, допит, обшук, насильство) відносно молоді та її наслідки;

Дії в рамках проекту

I етап - Підготовка регіональних координаторів кампанії (3 місяці)
Термін здійснення: з жовтня 2011 по грудень 2011 року.

Заходи I етапу:
Проведення конкурсу для випускників Національної освітньої програми «РПЛ» на участь у кампанії
Інформацію про конкурс буде розміщено на сайтах третього сектору («Розуміємо права людини», «Громадський простір», «Гурт», «Правозахисна мережа» та ін.) За результатом конкурсного відбору буде сформована група з 10 активістів з числа випускників програми «Розуміємо права людини» та молодих активістів громадських організацій (ініціативних груп), які мають відповідний досвід проведення громадських кампаній, освітніх та інформаційних заходів, пов'язаних із захистом прав людини, і мають власну мотивацію.

План Анкети:
 - Особисті дані;
 - Тренінги, заходи Програми «РПЛ», в яких брали участь;
 - Мотиваційний лист: чому будеш брати участь в Кампанії, як використовуватимеш отримані навички та досвід;
Пріоритет надаватиметься Заявникам, які мають власну мотивацію і досвід проведення кампаній.

Дистанційне навчання учасників кампанії
 - Розробка курсу дистанційного навчання експертами програми «Розуміємо права людини»;
 - Розсилка теоретичних матеріалів для індивідуального вивчення;
 - Самостійна робота з концепцією та форматом проведення освітніх заходів;
Підвищення рівня теоретичної бази у сфері захисту прав людини в органах МВС буде сприяти особистісному розвитку учасників кампанії і допоможе в подальшій розробці освітніх дій на захист прав людини в конкретних проблемних сферах. Підсумком дистанційного курсу стануть індивідуальні роботи з розробки концепції освітніх дій, інструментарію моніторингу, пошук шляхів взаємодії з владою учасниками семінару.

Проведення освітнього семінару «Захист прав людини в органах МВС» (5 днів)
Учасники отримають спеціальну підготовку щодо планування та проведення кампаній і моніторингу прав людини. За основу буде взято семінар з моніторингу прав людини, який проводить Українська Гельсінська спілка з прав людини разом з Гельсінським Фондом з Прав Людини (Варшава, Польща) в рамках Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини». До участі в семінарі будуть запрошені висококваліфіковані експерти та тренери програми «Розуміємо права людини» (http://edu.helsinki.org.ua/index.php?r=1_5_9).
У ході проведення семінару буде підвищено рівень знань (у сфері захисту прав людини в органах МВС та проведення громадських кампаній) 10 осіб і сформовано команду регіональних координаторів кампанії.

Очікуваний результат: сформовано групу з 10 регіональних координаторів, підвищено рівень їх теоретичної бази у сфері захисту прав людини в органах МВС та проведення громадських кампаній, учасникам надані необхідні навички для проведення освітніх заходів та моніторингу в Луганській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській і Запорізькій областях України.

II етап - Розробка концепції освітніх заходів та інструментарію моніторингу дотримання прав молоді при взаємодії з правоохоронцями (2 місяці)
Термін здійснення: січень - лютий 2012

Заходи II етапу:

Методична розробка тематичних заходів (лекцій, зустрічей), які будуть впроваджуватися регіональними координаторами в навчальних закладах. Через проведення онлайн-зустрічей і скайп-обговорень регіональні координатори з допомогою експертів програми «РПЛ» розроблять методики проведення заходів (формат проведення кампанії для підвищення правової обізнаності серед молоді), узгодять інструментарій моніторингу.

Розробка та друк матеріалів
За допомогою професійних дизайнерів буде розроблено та надруковано необхідні матеріали:
 - Оголошення для студентів про проведення тематичних переглядів, лекцій, які будуть розклеєні у навчальних закладах за тиждень до проведення заходу;
 - Інформаційні буклети для молоді про права при затриманні співробітниками МВС, які будуть розповсюджуватися на заходах, передбачених проектом, в ході опитувань, проведення включених спостережень і експериментів, в офісах правозахисних організацій;
 - Інформаційні буклети для представників навчальних закладів МВС і його співробітників про права затриманих і обов'язки працівників МВС. Будуть поширюватися через керівництво установ МВС і на освітніх заходах;
 - Значки з написом «Я знаю як захиститися від міліції!», які будуть поширюватися на заходах, передбачених проектом, і в ході опитувань, проведенні включених спостережень і експериментів;
 - Анкети для студентів про досвід контакту з міліцією (для опитувань в навчальних закладах);

Розсилка матеріалів для регіональних координаторів
Логістами проекту буде здійснено розсилка матеріалів, необхідних для проведення кампанії в регіонах.

Очікуваний результат: підготовлено ​​програму освітніх заходів, розроблено матеріали для проведення кампанії.

III етап - проведення інформаційно-просвітницької кампанії (5 місяців)
Термін здійснення: з березня по липень 2012роком.

Заходи III етапу:

Інформування керівництва МВС України про проведення кампанії
Відкритий лист-попередження до керівництва МВС України про проведення студентського моніторингу та встановлення контролю за діяльністю правоохоронних органів у Луганській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській і Запорізькій областях Україні.

Анкетування в навчальних закладах (100 занять)
Анкетування 50-100 студентів кожного з навчальних закладів, в яких буде проводитися освітня кампанія. Загальна кількість анкетованих - 5 000 осіб. У ході опитування молодь не тільки надасть важливу інформацію, а й сама дізнається, що значна частина дій міліції, з якими вона стикалася на вулиці, є неправомірною.
При проведенні анкетування буде отримано інформацію про випадки перевищення службових повноважень, незаконних затримань та насильства з боку міліції в Луганській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській і Запорізькій областях Україні.

Лекції про права при затриманні та повноваження співробітників МВС (100 занять)
З 50-100 студентами кожного з навчальних закладів, в яких буде проводитися освітня програма, регіональними координаторами будуть проведені лекційні заняття про права при затриманні та повноваження співробітників МВС, які гостро зачіпають проблеми взаємодії молоді та міліції. Тривалість кожного заходу - 2 години.
Під час проведення заходів буде підвищено рівень знань в області захисту своїх прав при затриманні міліцією більше 5 000 осіб.

Інтерактивні заняття з використанням технологій форум-театру (100 занять)
З 10-20 студентами кожного з навчальних закладів, з числа осіб, які відвідували попередні заходи (обраних за результатами анкетування), регіональні координатори та активісти правозахисних НУО будуть проводити інтерактивні заняття, на яких демонструватимуть реальні приклади конфліктів між молоддю і міліцією, і даватимуть поради щодо їх запобігання. Для цього будуть використовуватися технології форум-театру. Тривалість кожного заходу - 4 години.
Близько 1 000 осіб отримають нові знання в галузі захисту своїх прав при затриманні міліцією, оволодіють навичками юридичного самозахисту для запобігання конфліктів з міліцією і отримають можливість взяти участь у включених спостереженнях і експериментах, які передбачаються під час реалізації кампанії.

Проведення включеного спостереження
При проведенні моніторингу в Луганській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській і Запорізькій областях Україні буде проведено експеримент щодо дотримання прав людини співробітниками міліції. Групи з числа студентів та молодих активістів-правозахисників вийдуть на вулиці міст і перевірять, чи має право міліція зупиняти на вулиці, якщо ви маєте екстравагантний (неформальний) вигляд, перешкоджати проведенню мирних зборів біля адміністративних будівель, відводити у відділення без складання протоколу про затримання та ін.
У разі домовленості з місцевим керівництвом МВС України, координаторами кампанії та представниками ЗМІ разом з курсантами та патрульною службою візьмуть участь у «рейдах», які зазвичай проводять правоохоронці.
Результати експерименту увійдуть до публікації «Всеукраїнський студентський моніторинг дотримання прав людини співробітниками МВС Україні».

Інтерв'ю з експертами
Під час проведення освітньої кампанії та виявлення інформації про випадки перевищення службових повноважень, незаконного затримання та насильства з боку міліції буде здійснено публікації не менше 5 індивідуальних напівструктурірованних інтерв'ю з експертами.

Усі ці заходи за активної участі студентів та молодих правозахисників стануть ефективними інструментами інформування самої молоді та підвищення знань у сфері захисту своїх прав при затриманні міліцією.

Очікуваний результат: підвищений рівень знань у сфері захисту своїх прав при затриманні міліцією більше 5 000 осіб.

IV етап - Звіт про проведення кампанії (2 місяці)
Термін здійснення: серпень - вересень 2012 року.

Заходи:

Підготовка регіональних звітів
Обробка анкет та підготовка звітів про проведення студентських освітніх заходів та моніторингу по Луганській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях Україні.

Проведення експертного аналізу за результатами кампанії
Після проведення кампанії 2 експертами проекту буде підготовлено ​​аналітичну записку рекомендацій для керівництва МВС України, яка стане основою публікації «Всеукраїнський студентський моніторинг дотримання прав людини співробітниками МВС Україні».

Видання та розповсюдження публікації
Публікація «Всеукраїнський студентський моніторинг дотримання прав людини співробітниками МВС Україні», яка буде поширюватися серед представників регіональних та всеукраїнських правозахисних НУО, ЗМІ, органів місцевого самоврядування, керівництва МВС України під час проведення заключної прес-конференції, а також на подальших акціях, круглих столах, семінарах, спрямованих безпосередньо на поліпшення стану дотримання прав людини співробітниками МВС України.
Розробка публікації буде здійснюватися регіональними координаторами та експертом проекту. Тираж: 1000 прим.

Вручення антипремії місту, де МВС найбільш нешанобливо ставиться до молоді (за результатами кампанії)
За результатами кампанії буде визначено місто (регіон), в якому зафіксовано найвищий рівень неправомірної діяльності співробітників МВС, де координаторами проекту буде проведено публічний захід перед будівлею міського управління МВС і вручено символічну «нагороду» керівництву. Крім того, за участю експертів та координаторів проекту, буде проведено прес-конференцію, на якій буде оприлюднений звіт про проведення студентського моніторингу та розповсюджено публікацію про результати проекту, будуть відзначені «лауреати» та приведені яскраві приклади порушень. За наявністю будуть відзначені ті заклади, які пішли на діалог з громадськістю і разом намагалися вирішити проблему. Шляхом публікацій у ЗМІ про проблему та її наслідки будуть проінформовані широкі верстви населення. Керівництво МВС України отримає відкритий лист від правозахисної спільноти про стан дотримання прав людини співробітниками МВС Україні та рекомендації щодо вирішення цієї проблеми.

Підготовка звітної документації за проектом

Очікуваний результат: про проблему неправомірних дій правоохоронців (незаконне затримання, допит, обшук, насильство) відносно молоді та її наслідки будуть проінформовані широкі верстви населення.

План оцінки проекту

Короткострокові результати:

Сформовано групу з 10 регіональних координаторів, підвищено рівень їх теоретичної бази у сфері захисту прав людини в органах МВС.
Оцінка: публікації в ЗМІ, індивідуальні роботи з розробки кампанії.

Розроблено концепцію освітніх заходів та інструментарій студентського моніторингу
Оцінка: підсумки експертної групи з розробки концепції та інструментарію моніторингу, власні розробки регіональних координаторів, аналіз концепції експертами-правозахисниками, які не будуть брати участь у реалізації проекту.

Підвищено рівень знань не менш ніж 5 000 учнів 100 навчальних закладів у Луганській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській і Запорізькій областях Україні у сфері захисту своїх прав при контакті зі співробітниками МВС.
Оцінка: публікації в ЗМІ, реєстраційні листи та фотозвіти з лекцій та інтерактивних занять з використанням технологій форум-театру.

Отримано інформацію про випадки перевищення службових повноважень, незаконних затримань, насильства з боку співробітників МВС України.
Оцінка: анкети не менш ніж 5 000 студентів навчальних закладів, у яких буде проводитися студентський моніторинг, публікація не менше 5 індивідуальних напівструктурірованних інтерв'ю з експертами та жертвами неправомірних дій міліції в ЗМІ.

Про хід та результати студентського дослідження проінформовано широкі верстви населення та керівництво МВС.
Оцінка: публікації в ЗМІ, реєстраційні листи та фотозвіти з прес конференції, регіональні звіти про проведення моніторингу, публікація «Всеукраїнський студентський моніторинг дотримання прав людини співробітниками МВС Україні».


Довгострокові результати:

Зменшено кількість випадків незаконних затримань, опитувань, оглядів і насильства з боку співробітників МВС.
Сформовано регіональну мережу молодих активістів, які знайомі зі стандартами прав людини та мають навички проведення дослідження стану дотримання прав людини.
Налагодження діалогу для подальшої співпраці МВС та NGO для захисту прав людини.

Координацію програми бере на себе Правозахисний центр «Поступ», що активно працює в регіоні у сфері освіти з прав людини та захисту громадських інтересів. Фінансову підтримку ініцатіви забезпечує Національний фонд підтримки демократії (NED).
 


Source URL: https://postup.lg.ua/vseukrayinska-studentska-informaciyno-prosvitnicka-programa-zi-vstanovlennya-kontrolyu-za